Обект - град Плевен.
Клиент - мобилен оператор.

Вдигане на телекомуникационна антена, 45м.с автокран LTM 1055-3.1 (снимка)
Вдигане на телекомуникационна антена, 45м.с автокран LTM 1055-3.1 (снимка)
Вдигане на телекомуникационна антена, 45м.с автокран LTM 1055-3.1 (снимка)
Вдигане на телекомуникационна антена, 45м.с автокран LTM 1055-3.1 (снимка)