Трейс Холдинг ЕООД

"Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради. В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика.

Хидроинжект ЕООД

От създаването си през 2001 г. до днес Хидроинжект ЕООД следва високи стандарти за изпълнение на големи и малки проекти в областта на хидростроителството.

Станилов ЕООД

Станилов ЕООД е частна строителна компания, основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти.

Хюндай Хеви Индъстри ЕООД

През 1997 г. Hyundai Heavy Industries Ltd., Electro Electric Systems приватизира българската фирма Елпром-Трафо известен производител на Трансформатори и Стъпални регулатори.

Ер Ликид България ЕООД

Ер Ликид България притежава и управлява 3 завода за технически газове  в Перник, Пирдоп и Търговище, пълначен център за бутилки в Габрово и Пирдоп и дистрибуторски центрове в София, Варна, Бургас, Русе, Габрово, Ботевград, Монтана и Стара Загора.